Elmegy a régi, jöhet az új

Asztrológiailag a mostani időszak legjelentősebb égi eseménye a Szaturnusznak és a Plútónak az együttállása a Bak jegyében. Tágabb együttállásuk tart már egy ideje. E két bolygó 1 fokos orbiszban áll már 2019. december 31.-től egészen 2020. január 23.-ig, és egészen pontos együttállásban táncolnak az égen január 10 és 13 között. A két minőség energiája korántsem harmonizál egymással: a Szaturnusz kereteket, szabályokat, józanságot és mértékletességet diktál, a Plútó pedig felrobbantaná a meglévő korlátokat, eldobatná a megfontoltságot, őrült dolgokba vinne és mértéktelenségbe. Mindkettőt becézzük karmikus jelölőnek is, amikor egyéni képletet vizsgálunk. Szóval nem kispályások és az erejük nem bagatellizálható, nem lesz gyengébb attól, ha nem foglalkozunk velük. 🙂

Így vagy úgy mindnyájunk életében éreztetik a hatásukat ebben az időszakban. Ha nem érint valakit személyesen (amit a saját születési képlet alapján pontosan láthatunk és érthetünk), akkor érinti valaki olyanét, akivel kapcsolatban áll, így kihatással lesz az ő életére is.

Nagyon sokakat érint ugyanakkor nagyon erőteljesen: azokat, akiknek személyes jelölőjük áll valamely jegynek a 22 foka körül. Legerőteljesebben persze azok érzik ennek a páros táncnak az erejét, akiknek a Bak, a Rák, a Mérleg vagy a Kos jegyének 22 foka körül van a személyes képletben fontos bolygó vagy tengely (alapvetően minden képletre érvényes, hogy a legkiemeltebb jelentősége a aszcendensnek a születési uralkodónak, a Napnak, a Holdnak van, illetve az ezekkel fényszögben álló bolygóknak).

Szaturnusz és Plútó együttállásaÍme néhány gondolat, ami mindenkire érvényesen, teljesen kifejezi a két minőség együttesét. A kulcsszavak a változás, változtatás, gyökeres átalakulás, teljes önfeladás (vagy veszteség – amikor nem megy önkéntes alapon), gyógyulás, újjászületés, új keretek és szabályok felállítása, megtalálása. Ez a dolgunk a mostani időszakban, lezárni és új kezdetet találni.

A kezdetnek pedig, hogy valóban új indulás lehessen (bármiről legyen is szó: önmeghatározásról, kapcsolatokról, munkáról, álmokról, hétköznapokról vagy éppen látásmódról) van néhány feltétele:

  • Minden új kezdettel meghal valami régi. Nem a semmiből születik a valami. A réginek el kell múlnia, át kell alakulnia ahhoz, hogy valami újat üdvözölhessünk. Ilyenformán minden kezdet egyben a vég, minden lehetőség egyben veszteség is.
  • Az elmúló régitől el kell búcsúznunk, ha valamitől megválunk, azt el kell gyászolnunk ahhoz, hogy nyitottak lehessünk az újra. Csakis e búcsúzás, ha szükséges, akkor e gyászmunka elvégzése után tudunk újat kezdeni. Egyszerre gyászolni és újat kezdeni: nem megy, vagy ha erőltetjük, akkor erősen vegyes eredményt érünk el, aminek következtében többnyire meghal, elvész az a valami, amit a gyászmunka alatt kezdtünk el. Adjunk magunknak időt és lehetőséget, hogy elbúcsúzhassunk a régitől.
  • Az új kezdet csak akkor tud lehetőség lenni a számunkra, ha van célunk, vannak terveink. Máskülönben mázsás súlyként, félelmetes, ijesztő veszélyként érzékeljük az ismeretlen újat. A kezdet lehetősége önmagában nem lelkesítő, de ha megtöltjük tartalommal, akkor azzá válik.
  • Csak akkor vagyunk képesek egy időpillanatot kezdetnek megélni, ha fontosabb az, ami még előttünk van annál, ami már mögénk került. Vagyis, ha vonzóbb számunkra a jövő, mint a múlt. Mert ha a múlt a hangsúlyosabb, akkor esetleg észre sem vesszük, hogy elszalasztottunk egy kezdetet.

Vizsgáljuk meg magunkat ezeknek a gondolatoknak a fényében, mert ezek az elvek vagy törvényszerűségek teljesen kifejezik a Szaturnusz és Plútó együttes erejét, most aktuális kozmikus parancsát!

Tudathang konzultáció segítség a kezdetek megélésében, vállalásában, kibontakoztatásában is!

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Hozzászólások lezárva.